Nederland heeft een lange historie van watersnoodrampen. Het gevecht tegen de zee zijn verschillende volkeren die op wat nu Nederlands grondgebied is eeuwen geleden al begonnen. Verschillende van deze rampen hebben de naam Allerheiligenvloed gekregen. De meest beruchte was de Allerheiligenvloed 1570, die op 1 november flink heeft huisgehouden aan de Nederlandse en Belgische kust.

Verdronken Land van Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe is een natuurgebied gelegen op de grens van Nederland en België. Het grootste deel van het gebied ligt in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. Dit 3580 ha grote schorrengebied op de linkeroever van het estuarium van de Westerschelde is het grootste brakwaterschor van Europa. Dit gebied verwijst naar de voormalige Heerlijkheid die in 1570 onder water is gelopen tijdens de watersnoodramp van 1570.

Oorspronkelijk was het ondergelopen stuk land een stuk kleiner. Echter door de verzwakte dijken en latere stormen, heeft het water een steeds groter gebied kunnen innemen.

Scheveningen

Scheveningen, tegenwoordig een stadsdeel van Den Haag had ook flink te leiden. De kustlijn is meters opgeschoven en het dorp heeft een zware nacht gehad. Het gedeelte dat aan de zeekant heeft gestaan is volledig verzwolgen en verloren gegaan. Het gevolg is dat daardoor de kerk in de Keizerstraat (van oudsher het centrum van de vissersplaats), nu pal tegen de kust staat en niet, zoals gebruikelijk is, het middelpunt vormt van de gemeenschap.

De impact van deze ramp is door het veranderde aangezicht nog steeds zichtbaar, met de Oude Kerk als stille getuige van het drama dat zich op 1 november voltrok.

Corresant

Het eiland Corresant is nog op elke middeleeuwse kaart terug te vinden. Dit voormalige waddeneiland is ook verloren gegaan in de strjd met het water. Het is niet meer heel precies te achterhalen wat er nu precies op het eiland is gebeurt en wat er van over is gebleven. Bronnen spreken elkaar tegen of het eiland in zijn geheel verloren is gegaan of dat het na de watersnood tegen een andere zandplaat of eiland is aangegroeid. Feit is wel dat er in elk geval weinig van over is en bewoning in elk geval geen optie meer is.

Verdronken land

  1. Avenkerke en Briele
  2. het eiland Wulpen
  3. Hildernisse, bij Bergen op Zoom.
  4. Klaaskinderkerke (ook geschreven als Claeskinderkerke)
  5. Koezand
  6. Moggershil
  7. Grote delen van de huidige provincie Zeeland

Langs de gehele kustlijn is er geen dorp ongschonden uitgekomen. De Allerheiligenvloed uit 1570 was er een om weer snel te vergeten, maar door de grote blijvende verandering aan de kustlijn was dat een zware opgave voor velen.

Dag van de week

Deze gebeurtenis vond plaats op zondag 1 november 1570. Deze dag viel in week 44 van dat jaar.

1 november was dag 304 in 1570. Het zou nog 61 dagen duren tot 1571 kon beginnen.